Teithiau Cerdded

Llwybrau Cerdded mapio yn y BalaYma yn ardal y Bala mae digonnedd o deithiau ar gyfer pawb -  yn  deuluoedd hyd at gerddwyr mynydd profiadol.

  • I deuluoedd   mae yma: Helfa Drysor neu teithiau addas gyda  coets fach. Llwybrau a wahannol  bellter ac wrth gwrs cewch fynd am dro at lan y llyn.
  • I’r rhai hynny sy’n ymhyfrydu mewn hanes a diwylliant mae yma : Tro Trefol ,Taith Mari Jones , a Taith Betsi Cadwaladr.
  • Yn yr ardal ceir golygfeydd gwych iw darganfod drwy gerdded o gwmpas Llyn Tegid.Os am llai o gerdded beth am ddychwelyd ar y trên bâch.
  • I gerddwyr profiadol mae mynyddoedd Eryri  - ac yn enwedig yr Aran a’r  Arennig yn deithiau gwych.
  • Am fwy o wybodaeth gweler “Mynd am y Mynydd”.
Explore the areas rich heritage

Logos Logos Logosright