Taith Betsi Cadwaladr - 2-2.5 hours (awr)

Teithiau TreftadaethGolygfeydd GwychAmser: tua 2-2.5 hours (awr)
Pellter: tua 7.5km (5 miles)


Lawrlwythwch y llwybr hwn »

  • Google+


Trosolwg

Taith gerdded gylchol gyntaf drwy y dref, dros dir fferm a rhostir i Llanycil dychwelyd ar hyd y llyn a thrwy'r dref gyda nifer o gamfeydd. Mae'r llwybr yn mynd heibio leoliadau amrywiol sy'n gysylltiedig â Betsi Cadwaladr. Ceir golygfeydd o'r llyn, mynyddoedd a "yr ogofau". Rhan yw dros dir fferm. Croesi ac ar hyd ffyrdd prysur, mae'n rhaid i blant gael eu goruchwylio. Dargyfeirio Dewisol i Moel y Garnedd (340m), sy'n ychwanegu 1 awr.

Y ferch o'r Bala a aeth yn nyrs i faes y gad yn Rhyfel y Crimea. Roedd yn ferch i bregethwr Methodistaidd. Yn ferch annibynol roedd hi'n awyddus iawn i weld y byd ac yn  un deg pedwar oed aeth i Lerpwl i weini. Fe gafodd gyfle i weld y byd fel morwyn a chynorthwywraig i gapteiniaid llong a'u teuluoedd . Ar ôl darllen am ddioddefaint milwyr Prydain yn Rhyfel y Crimea,a hithau dros ei 60 oed penderfynodd fynd yn nyrs. Gweithiodd gyda Florence Nightingale am gyfnod. Er nad oedd Betsi yn hoff o ddulliau gweithio Florence Nightingale cafodd ganmoliaeth ganddi am y gwaith a wnaeth ar y llinell blaen ym Malaclafa.Llwybrau perthnasol

Archwilio llwybrau tebygLogos Logos Logosright