Taith Tegid - 1 or 2 days

Golygfeydd GwychAmser: tua 1 or 2 days
Pellter: tua 18 miles


  • Google+


Trosolwg

Mae Llwybr Tegid yn treiddio drwy flaenau Dyffryn Dyfrdwy o fryniau Cynwyd i’r dyffryn llydan ble mae Afon Dyfrdwy’n llifo o Lyn Tegid. Mae’n cysylltu dau dirlun gwarchodedig – Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy i’r gogledd a Pharc Cenedlaethol Eryri i’r de. Mae’n cynnig golygfeydd ysblennydd o grib yr Aran sy’n gefndir dramatig i’r llyn yn ogystal ag i’r golygfeydd eang dros Gadwyn y Berwyn ac Eryri.
Mae’r llwybr yn 18 milltir o hyd ond mae’n hawdd ei rannu’n darnau llai drwy ddefnyddio’r gwasanaeth bysiau lleol. Mae rhan cyntaf Taith Tegid yn gyffredin i daith Bala - LLandderfel. Nodwch bod Taith Tegid yn wahannol i lwybr Bala-Glanllyn sy'n rhedeg yn agos i lan y llyn.


Gallwch lawrlwytho Taith Tegid o safle we Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir DdinbychLlwybrau perthnasol

Archwilio llwybrau tebygLogos Logos Logosright