Taith Moel y Garnedd - 2-3 hours (awr)

Golygfeydd GwychAmser: tua 2-3 hours (awr)


Lawrlwythwch y llwybr hwn »

  • Google+


Trosolwg

Trosolwg: Llwybr mewn cylch yw hwn, i ddechrau ar hyd y llyn ac yna dros dir amaeth a gweundir. O gopa Moel y Garnedd (360m) mae yna oglygfeydd gwych o’r Arenig, yr Aran a’r Berwyn, a hyd yn oed cyn belled â Chader Idris. Gwastadros yw enw Moel y Garnedd ar rai mapiau ac fe’i gelwir yn lleol ‘Stadros’. Gellir os mynnir ymweld ag Eglwys Llanycil. Mae’r daith yn rhannol dros weundir a gall fod yn wlyb mewn mannau, felly argymhellir gwisgo esgidiau cerddedLlwybrau perthnasol

Archwilio llwybrau tebygLogos Logos Logosright