Teithiau mewn carMi fedrwch ddarganfod ardal Penllyn drwy ddefnyddio’r cylchdeithiau yma. Cewch wybodaeth hanesyddol a lleoliadau teithiau cerdded ,  ble i fwyta  a’r  cyfleusterau . Cofiwch bod y ffyrdd yn gul a felly gadewch eich cerbyd mewn man addas yn unig. Yn y mynyddoedd mae’r ffyrdd yn serth a weithiau ar ymyl y dibyn. Cofiwch am y beicwyr ar cerddwyr a all fod yn defnyddio’r ffordd hefyd!

Logos Logos Logosright