Teithiau o gwmpas Llyn Tegid - 1-8 hours (awr)

Golygfeydd GwychAmser: tua 1-8 hours (awr)


Lawrlwythwch y llwybr hwn »

  • Google+


Trosolwg

Dewiswch gylchdaith o gwmpas Llyn Tegid neu taith fyrrach i un cyfeiriad gan ddefnyddio Rheilffordd Llyn Tegid (tymhorol) neu’r gwasanaeth bws (Llanuwchllyn-Bala) i ddychwelyd. Mae’r teithiau yn defnyddio llwybrau cerdded ar fryniau isel o gwmpas y llyn gyda llawer o gamfeydd. Mae golygfeydd arbennig o’r llyn, y mynyddoedd agos a rhai llawer pellach i’w gweld. Dros weundir serth a gwlyb, argymhellir esgidiau cerdded. Rhannau byr ar ffyrdd prysur (A494).

Rhwydwaith Hamdden Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE)

 

 Llwybrau perthnasol

Archwilio llwybrau tebygLogos Logos Logosright