BeicioMae amrywiaeth eang o lefydd i feicio yn ardal Y Bala a Phenllyn. Yma ceir ffyrdd tawel , teithiau heb geir arnynt  ac elltydd heriol gyda bylchau dros mil o droedfeddi. Nodwch y gall y ffyrdd yma fod yn gul ac ar y dibyn!


lawrlwytho Teithiau Beicio o Gwmpas y Bala »


Taith Mawddach: Dyma daith i feicwyr a cerddwyr yn unig sy’n rhedeg o Ddolgellau i Bermo(18km, 11 milltir  rhyngddynt). Adnabyddir yr aber fel un o’r prydferthaf ym Mhrydain.  Dilynir wely yr hen rheilffordd ac o ganlyniad mae’r daith ar y gwastad! Gellir llogi beic yn Nolgellau.

Taith Tegid:  Caniateir beiciau a cerddwyr ar y daith . Defnyddir ochr y priffordd (A494) gyda golygfeydd da o Lyn Tegid. Bwriedir ymestyn y daith i Lanuwchllyn.

Ceir teithiau beicio o’r canolfannau canlynnol :


Biking on the Mawddach Trail The Mawddach Trail Bwlch y Groes towards Bala Lake Varied opportunities for cycling Cycling at Dusk Demanding hill climbs at Bwlch y Groes

Logos Logos Logosright