Taith o ’r Bala i Landderfel - 2.5-3 hours (awr)

Golygfeydd GwychAmser: tua 2.5-3 hours (awr)


Lawrlwythwch y llwybr hwn »

  • Google+


Trosolwg

Taith dros dir amaethyddol a ffyrdd tawel ar hyd dyffryn yr afon Ddyfrdwy gyda golygfeydd arbennig o Lyn Tegid, mynydd y Berwyn a’r afon Ddyfrdwy. Gellir dychwelyd ar y bws. Ni does cyfleusterau o’r un math yn Llandderfel ar wahân i Dafarn Bryntirion (+1 km).
Rhan fer ar briffordd brysur (A494). Tir amaethyddol gyda gwartheg, hwyrach gyda tarw, argymhellir nad yw’n daith addas i fynd a ci, llawer o gamfeydd. Ar ôl glaw bydd y tir yn wlyb, mae angen esgidiau cerdded.Llwybrau perthnasol

Archwilio llwybrau tebygLogos Logos Logosright