Site sponsored by Mid Wales Tourism

Promoted and supported by Visit Wales

Cludiant Cyhoeddus

Y ffordd orau i gyrraedd yma


Mewn cerbyd:

 • O’r Dwyrain (rhwydwaith priffyrdd) M54 , A5 , A494
 • O’r Gogledd :M56 heibio Caer. A483, A5 , A494
 • O’r De : A470 i Ddolgellau a wedyn yr A494

Amseroedd gyrru i’r Bala:

 • Llundain 4awr 15munud(215milltir ,345km)
 • Hull 3awr a hanner(175milltir,280km)
 • Maes awyr Birmingham 2awr a hanner (110 milltir 190km)
 • Maes awyr Manceinion 1awr a hanner(75milltir,115km)
 • Maes awyr Lerpwl  1awr a hanner(65milltir ,105km)
 • Caer  1 awr (40milltir,65km)
 • Wrecsam 45 munud (30 milltir ,50km)
 • Caergybi(Sir Fôn) 1awr tri chwarter (72 milltir ,120km)

Wrth hedfan
Y maesydd awyr agosaf :

Dros y dŵr

 • O Iwerddon drwy un ai Caergybi neu Lerpwl
 • O ogledd Ewrop defnyddiwch P&O môr y gogledd o Zeebrugge neu Rotterdam i Hull

Ar y tren:

 • Y gorsafoedd tren agosaf yw Wrecsam , Caer ac Abermaw.

Ar Fws

 

Gwybodaeth ychwanegol

Yr amseroedd teithio ar y ffordd gan yr AA (ac yn debygol o newid yn ol y sefyllfa sydd ohonni ar y pryd.)

National motorway network with connection to Bala
Bala is on the A494 (Trunk) road
Logos Logos Logosright