Taith Moel Emoel - 3.5-4 hours (awr)

Golygfeydd GwychAmser: tua 3.5-4 hours (awr)


Lawrlwythwch y llwybr hwn »

  • Google+


Trosolwg

Cylchdaith i ben Moel Emoel (549 m 1,800 tr) drwy dir amaethyddol, ffriddoedd a rhannau byr ar ffyrdd tawel, o’r copa mae golygfa wych is o dref y Bala, y llyn, a mynyddoedd yr Aran, Arenig a’r Berwyn a Chader Idris yn y pellter. The walk starts and finishes at the Cywain Centre, which is closed at the moment.

Argymhellir na ddylid fynd a chŵn ar dir amaethyddol lle mae gwartheg yn pori. Llawer o gamfeydd. Llwybr ddim yn glir mewn mannau. Ar ôl glaw bydd  y gwair yn wlyb felly angen esgidiau cerdded pwrpasol. Ar wahân i’r Bala dim lluniaeth na thoiledau.

‘Rydym yn ddiolchgar i Stad Rhiwlas am ganiatâd i ddefnyddio rhannau byr o ffyrdd trol lle nid oes hawl tramwy felly dilynwch y llwybr ddisgrifiwyd yma os gwelwch yn dda a dilynwch y Cod Cefn Gwlad.Llwybrau perthnasol

Archwilio llwybrau tebygLogos Logos Logosright