Taith i Bob Gallu - Taith Tegid - 1.5 hours (one-way/un fordd)

Taith i Bob GalluAmser: tua 1.5 hours (one-way/un fordd)


Lawrlwythwch y llwybr hwn »

  • Google+


Trosolwg

Llwybr gwastad ar darmac  addas I gadeiriau olwyn, sgwteri mobility, cadeiriau plant, etc.. Golygfeydd gwych o'r llyn a'r bryniau o gwmpas Llyn Tegid. Mae mynedfeydd at lan y llyn mewn sawl lle. Mae'r ffordd fawr A494 yn brysur ac mae beicwyr yn defnyddio'r llwybr hefyd.Llwybrau perthnasol

Archwilio llwybrau tebygLogos Logos Logosright