Ar gyfer plant


Yma gallwch ddod o hyd i bethau i'w gwneud gyda phlant, gan gynnwys

  • A "Llwybr Papur" Eels Tegid Llyn ": gemau ar gyfer y bobl ifanc sy'n gallu dal pensil
  • Tegi Bach Helfa Drysor: a gweithgarwch teuluol i ddarganfod Bala

Naill ai argraffu'r rhain oddi yma neu eu codi yn y Ganolfan Groeso yn y Ganolfan Hamdden neu siopau yn y Bala. Mae o bob gallu Llwybrau sy'n addas ar gyfer cadeiriau gwthio a Teithiau Golygfaol allai fod yn addas ar gyfer plant hŷn.


Logos Logos Logosright