Dewch i Y Bala - Mae Byd o Weithgareddau a Llwybrau Awyr Agored

Croeso i’n safle sef adnodd i’ch cynorthwyo wrth ddarganfod prydferthwch ardal y Bala a’r cylch. Darganfyddwch y llwybrau/teithiau sydd ar gael yn y rhan yma o Barc Cenedlaethol Eryri, ar droed,ar feic , ar y dŵr neu ar y ffordd.

Gallwch lawrlwytho disgrifiad o’ch taith ynghyd a map a gwybodaeth ychwanegol. Mae rhai o’r teithiau yn ymdrin a diwylliant a threftadaeth lleol – maent i gyd a golygfeydd bythgofiadwy. Ceir yma deithiau  i bawb beth bynnag eich gallu boed yn deuluoedd,  cerddwyr  neu teithwyr brwd.

Llwybrau ardal Y Bala

Mae angen Adobe Reader i weld dogfennau
 • Afonydd a mynyddoedd di guro

 • Cerdded yng nghysgod crib yr Aran

 • Cerdded ar Arennig Fawr

 • Cerdded ymysg y coed a clychau’r gog

 • Cylchdaith Llyn Tegid

 • Teithiau a golygfeydd rhagorol

 • Cerdded ar fynydd yr Aran

 • Croesi Bwlch y Groes

 • Niwl yn nyffryn Dyfrdwy

 • Yr olygfa dros Benllyn

Dangos Map Rhyngweithiol

Llwybrau tua Bala

Llwybrau ardal Y Bala

Llwybrau Nid yn unigGallwch hefyd ddarganfod:


Dyma gyfres o deithiau i’ch cynorthwyo i ddarganfod y Bala a’r cylch:

 • Tref sy’n Croesawu Cerddwyr
 • Rhwydwaith o lwybrau gan gynnwys teithiau dethol Parc Cenedlaethol Eryri
 • Y llyn naturiol mwyaf yng Nhymru – wedi ei adnabod a’i ddynodi yn rhyngwladol
 • Ardal cyfoethog ei diwylliant a’i threftadaeth
 • Bywyd gwyllt diddorol amrywiol
 • Golygfeydd heb eu ail ym Mharc Cenedlaethol EryriY Bala , Meirionnydd , ym Mharc Cenedlaethol Eryri

Rhesymau da dros dod i’r Bala

 • Llety ar gyfer pawb – gwersylla ,Gwely & Brecwast neu Westai
 • Bwyta allan  - pysgod a sglodion ,neu gwesty Michelin?
 • Siopau traddodiadol gyda cynnyrch lleol a’r Cigydd gorau yng Nghymru
 • Lleoliad o fewn cyrraedd i brif atyniadau gogledd a chanolbarth Cymru, Cestyll,gerddi, rheilffyrdd, yr arfordir a safleoedd treftadaeth y byd.
 • Gweithgareddau awyr agored gwych gan gynnwys y Ganolfan Dŵr Gwyllt

Defnyddiwch y wybodaeth wrth ddefnyddio’r teithiau ond cofiwch eich bod yn gyfrifol am eich ddiogelwch eich grwp. Cymerwch sylw o unrhyw rybuddion a gwelwch Gwybodaeth Diogelwch.


Gweithgareddau i ddod yn ardal y Bala:

 Logos Logos Logosright